Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

În cadrul Sesiunii de Manifestări științifice aniversare ocazionate de împlinirea a 30 de ani de la înființarea

Universității „George Bacovia” din Bacău,

organizează


CONFERINŢA NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ


Ediția 6/2022


BACĂU, 10 - 11 NOIEMBRIE 2022


La data de 9 aprilie 1992, în Bacău, a fost înfiinţată Fundaţia Academică Social Culturală şi Instructiv Educativă “George Bacovia” în cadrul căreia îşi începea activitatea prima universitate particulară din România - Universitatea “George Bacovia” din Bacău. De atunci, până în prezent au trecut 30 de ani, în care au fost depășite numeroase obstacole în drumul spre excelență Universitară.

În acest context aniversar, organizarea și desfășurarea Conferinței naționale cu participare internațională „Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective - DECRET”, reprezintă un eveniment de înaltă ținută științifică, organizat cu scopul de a încuraja activitatea de cercetare și analiză, în vederea identificării celor mai performante modalităţi de prevenire şi combatere a multiplelor forme de devianţă şi delincvenţă, oferind totodată un cadru academic adecvat explorării științifice proactive și schimbului de idei din aria temelor de interes.

Data desfășurării celei de-a șasea ediții a Conferinței DECRET: 10 noiembrie 2022

Loc de desfășurare: Universitatea „George Bacovia” din Bacău, România

Forma de organizare: Fizic și Online