TAXE

Taxa de participare

Participarea la conferință în vederea prezentării de comunicări științifice este condiționată de plata unei taxe de participare care este:

- în valoare de 200 lei de fiecare participant care participă personal la conferință și pentru fiecare lucrare, care reprezintă cheltuieli materiale ale conferinței, cafea, apă, gustări, inclusiv certificat și publicarea lucrărilor selectate;

- în valoare de 150 lei de fiecare participant care participă online la conferință și pentru fiecare lucrare, care reprezintă cheltuieli materiale ale conferinței, e-certificat și publicarea lucrărilor selectate;

Informații privind plata taxei de participare

Plata se face în cont la BRD Bacău:

  • Beneficiar: Universitatea George Bacovia din Bacău

  • Cont IBAN: RO08 BRDE 040S V004 5639 0400

(În formular se va specifica: Suma reprezintă taxă de participare la Conferința „DECRET - Ediția 6/2022”)