LISTA COMUNICARILOR STIINTIFICE PE SECTIUNI

Secțiunea I


Evoluția, impactul și tendințele de manifestare a fenomenelor naționale și internaționale de devianță și criminalitate


Moderatori:

Prof. univ. dr. Ion RUSU

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ

Aula Moldova

Comunicări Științifice


1. Dreptul românesc în contextul marii resetări sau despre beneficiile și avatarurile digitalizării dreptului

Prof. Dr. Valentin-Stelian BĂDESCU, Cercetător asociat al Institutului de Cercetări Juridice, „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Membru titular al Diviziei de Istoria Științei din cadrul Comitetului Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române

2. Tratatul cu Ucraina din 1997 - un act de trădare națională din partea reprezentanților statului român rămas fără consecințe juridice

Conf. univ. dr. Alexandru AMITITELOAIE, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

3. Flagrant constituțional - nemo judex in propria causa

Lector univ. dr. Valeriu KUCIUK, Direcția Generală Juridică a Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, Serviciul reprezentare la Curtea Constituțională și organele de drept

Conf. univ. dr. Victor PUȘCAȘ, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Ex-președinte al Curții Supreme de Justiție, Ex-președinte al Curții Constituționale

4. Reforma constituțională - instrument juridic de asigurare a limitelor revizuirii textului constituțional

Lector univ. dr. Valeriu KUCIUK, Direcția Generală Juridică a Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova, Serviciul reprezentare la Curtea Constituțională și organele de drept

5. Observații critice referitoare la Legea nr. 140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale

Conf. univ. dr. Ioan CIOCHINĂ-BARBU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

6. Deținutele-femei în primele 6 luni de după liberare: mecanisme și procese de reinseție socială

Consilier de probațiune Elena PITIU, Serviciul de Probațiune Prahova

7. Recomandări europene privind resocializarea și reintegrarea persoanelor private de libertate

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

8. Cercetarea și urmărirea penală a crimelor internaționale

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

9. Protecția biodiversității și regimul sancționator

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

10. Considerații privind legătura dintre statul de drept, birocrație, corupție și dezvoltarea durabilă

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

11. Considerații privind rolul și importanța martorilor în probarea infracțiunilor de corupție

Absolvent master Ioana TASIE, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

12. Considerații privind rolul și importanța investigatorului sub acoperire în probarea infracțiunilor din sfera criminalității organizate

Absolvent master Georgiana-Marcela ZAMFIR, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

13. Supravegherea tehnică în dreptul penal român

Absolvent master Gabriela VISCREANU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

14. Corații critice privind utilizarea înregistrărilor audio-video la probarea activităților infracționale

Absolvent master Adrian OLTU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

15. Considerații privind unele particularități tactice ale ascultării victimelor infracțiunilor de proxenetism

Absolvent master Andrei Daniel TAMBA, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

16. Integrarea socială a deținuților după executarea pedepsei și principalii factori de succes în prevenirea recidivei acestora

Absolvent master Alina-Lăcrămioara IONIȚĂ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

17. Unele considerații cu privire la ordinea socială și comportamentele deviante

Student Florin CĂPĂTAN, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

18. Cercetarea criminalistică a infracțiunilor săvârșite pe internet

Student Teona-Elena MUNTEANU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

19. Rolul comunicării publice în prevenirea devianței și delincvenței juvenile

Student Ramona MURARU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

20. Externalizarea tranzacțiilor funciare - un risc major pentru siguranța națională

Conf. univ. dr. Alexandru AMITITELOAIE, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

21. Tratamentul juridic al colaboraționismului cu armatele străine de ocupație. Cazul României 1916-1918

Conf. univ. dr. Alexandru AMITITELOAIE, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

22. Particularităţile controlului corporal în activitatea organelor de aplicare a legii

Cătălin Cristian MARIN, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliţiei Române - Inspectoratul de Poliție Județean Braşov

Mihai Ionuţ RĂDUŢĂ, Ministerul Afacerilor Interne, Academia de Poliţie “Al. I. Cuza”, Departamentul de Poliţie Judiciară şi Criminalistică - Bucureşti

23. Despre funcţii specifice pe care le îndeplineşte norma penală

Prof. univ. dr. abilitat, CS II Ion IFRIM, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” - Academia Română

24. Uzul și abuzul de drept în domeniul electoral, înșelăciunea cu impact electoral, efecte juridice, consecințe economice și sociale

Consilier juridic Vasile GHIGEA, Decan, Colegiul Consilierilor Juridici Bacău

Masterand Elena MARARI, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

25. Statul de drept - exigență fundamentală la nivel internațional

Lector univ. dr. Crina Mihaela VERGA, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

26. Noile tendințe în cybercrime și nevoia unor noi reglementări în domeniul criptomonedelor

Judecător, Asist. univ. drd. Adrian-Petre SAVA-GĂINĂ, Judecătoria oraș Buhuși, județul Bacău, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

27. Înselăciune, evaziune fiscală și spălare de bani. Noile tendințe în criminalitatea organizată de natură economico-financiară

Judecător, Asist. univ. drd. Adrian-Petre SAVA-GĂINĂ, Judecătoria oraș Buhuși, județul Bacău, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Procuror Marius-Petrișor IONICĂ, DIICOT Bacău

28. Aspecte ale infracționalității în Japonia: tendințe, prevenție, măsuri de protecție pentru minori

Conf. univ. dr. Ruxandra-Oana RĂIANU

Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Secția de Limbă și Literatură Japoneză

29. Dreptul la tăcere și dreptul de a nu contribui la propria incriminare

Doctorand Vasile POPA, Universitatea de Stat din Moldova

30. Religie vs. criminalitate

Lector univ. dr. Nelu Dorinel POPA, Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu Mureș, Facultatea de Drept

31. Rolul societății contemporane în combaterea corupției

Svetlana PRODAN, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Departamentul Drept

32. Amnistia - aspecte teoretice și practice

Lector univ. dr. Aliona CIUBOTARU

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Departamentul Drept

33. Studiu comparativ privind drepturile și libertățile fundamentale ale omului

Lector univ. dr. Virginia ZAHARIA, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Facultatea Științe Economice și juridice, Departamentul Drept

Conf. univ. dr. Liliana CIBUC, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Facultatea Științe Economice și juridice, Departamentul Drept

34. Efectele devianței comportamentale asupra societății și analiza cauzelor care contribuie la apariția actelor infracționale

Psiholog Lidia ȚÎMPU, Penitenciarul Bacău

Asistent univ. drd. Adrian LUPAȘCU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

35. Răspunderea penală pentru activitatea mercenarilor în spaţiul european

Prof. univ. dr. Radion COJOCARU, Academia ,,Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Doctorand Igor SOROCEANU, Academia ,,Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

36. Aspecte referitoare la tactica ascultării suspectului/inculpatului din perspectiva criminalistică şi procesual penală

Prof. univ. dr. Carmen Silvia PARASCHIV, Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Drept

37. Nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricționați

Prof. univ. dr. Ion RUSU, Universitatea Danubius din Galați

38. Nerespectarea regimului materiilor explozive

Lector univ. dr. Bogdan BÎRZU, Universitatea Danubius din Galați

39. Omisiunea declarării unor informații

Asist. univ. dr. Ioana RUSU, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București

40. O perspectivă criminologică asupra profiling-ului

Conf. univ. dr. George-Mircea BOTESCU, Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

41. Profilarea criminală - profilarea geografică

Lector univ. dr. Victor Andrei CĂRCĂLE, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

42. Unele particularități metodologice privind investigarea criminalistică a infracțiunii de luare de mită

Prof. univ. dr. Nicoleta-Elena HEGHEȘ, CȘ II Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română, Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” din București

Conf. univ. dr. Nelu Niță, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

43. Dyadic Patterns of Justices and Their Impact of International Law

Prof. univ. dr. Marian SIMION, Harvard University, USA

44. Probleme socio-juridice în cazuri selectate de delincvență juvenilă

Prof. univ. dr. Diana BULGARU, Institutul de Medicina Legală Iași

Conf. univ. dr. Simona DAMIAN, Institutul de Medicina Legală Iași

Doctorand Cristina Mihaela ȘCHIOPU, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, Institutul de Psihiatrie Socola Iași

45. Caracteristicile limbajului comun al devianței

Conf. univ. dr. Georgeta STOICA-MARCU, Universitatea Ovidius din Constanța

46. Utilizarea investigatorilor sub acoperire în anchetele proactive

Procuror Nadia ZLATE, Direcția Națională Anticorupție, Constanța

47. Săvârșirea omorului prin manipularea unei terțe părți ca autor

Absolvent Master Ioana Alexandra GAGIUC, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București, Master Științe penale

48. Programe de formare continuă a personalului de penitenciare la nivel internațional

Col.(r), doctorand Carmen MATEI, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română

49. Noi provocări în administrația publică în era post-pandemică

Lect univ. dr. Florentina NEAMȚU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Lect. univ. dr. Oana GROSU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Lect. univ. dr. Radu NAFORNIȚĂ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău


Secțiunea II


Cererea și oferta de droguri. Provocări și oportunități în tratamentul adicțiilor


Moderatori:

Prof. univ. dr. Nicoleta-Elena HEGHEȘ

Lector univ. dr. Radu NĂFORNIȚĂ

Sala A2

Comunicări Științifice


 1. Impactul crizei sanitare şi economice asupra dimensiunii şi structurii consumatorilor de droguri

Prof. univ. dr., CS I Mariana BĂLAN, Institutul de Prognoză Economică - INCE, Academia Română

 1. Posibilitățile expertizei judiciare botanice în identificarea plantelor ce conțin substanțe stupefiante

Expert judiciar Victoria PRISĂCARU, Centrul Național Anticorupție, Republica Moldova

Expert judiciar, Dr. Viorica TRIFĂUȚAN, Doctor în științe biologice, Centrul Național de Expertize Judiciare, Ministerul Justiției, Republica Moldova

Expert judiciar Ana-Maria CÎȘLEANU, Centrul Național de Expertize Judiciare, Ministerul Justiției, Republica Moldova

 1. Comunitatea terapeutică - model de abordare psihosocială a foștilor consumatori de droguri în mediul penitenciar

Inspector de poliție penitenciară, psiholog Gabriela CĂLIN, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Direcţia Reintegrare Socială

Inspector de poliție penitenciară, asistent social Ana-Maria TUINEA, Penitenciar București-Jilava

 1. Vulnerabiliăţi ale adolescenţilor - factori de risc ai consumului de droguri

Asist. univ. dr. Irina Cristina FĂINARU, Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență socială

 1. Noile substanţe psihoactive - Provocări chimice, provocări legislative

Profesor, Dr. ing. chim. Maria-Georgeta STOIAN, Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucureşti, Facultatea de Drept, Expert criminalist, Secretar general al Asociaţiei Criminaliştilor din România

 1. Impactul consumului de droguri asupra adolescenților

Valentina AVRAMESCU, Asociația Criminaliștilor din România

 1. Prevenirea consumului de droguri în mediul școlar. Noi provocări și oportunități post-pandemice

Dr. Marta BUTNARU, Agenția Națională Antidrog, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău

Lector univ. dr. Radu NĂFORNIȚĂ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău, Agenția Națională Antidrog, Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău

 1. Prevenirea contextuală a consumului de droguri. Considerații teoretice și practice

Dr. Marta BUTNARU, Agenția Națională Antidrog, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău

Lector univ. dr. Radu NĂFORNIȚĂ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău, Agenția Națională Antidrog, Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău

 1. Percepții ale părinților asupra activității de prevenire a consumului de droguri. Studiu de caz

Lector univ. dr. Radu NĂFORNIȚĂ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău, Agenția Națională Antidrog, Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău

Dr. Marta BUTNARU, Agenția Națională Antidrog, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău

Prof. consilier școlar Celina Toni IVAN, Centrul Județean de Resurse și Asistență Psihopedagogică Bacău, Președinte Asociația Părinții Spun Prezent Bacău

 1. Combaterea traficului de substanțe cu efect psihoactiv. Analiză și perspective

Student Dan CRISTIAN

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București


Secțiunea III


Victime, victimologie, reziliență și justiție. Provocări și oportunități în protecția victimelorModeratori:

Conf. univ. dr. Alexandru AMITITELOAIE

Lector univ. dr. Florentina NEAMȚU

Sala AS2

Comunicări Științifice


 1. Educația privind viața privată în școală

Dr. Tiberiu Viorel POPESCU, Colegiul Consilierilor Juridici București

 1. Violență, victimă și victimizare. Studiu de caz privind agresiunea sexuală asupra unei minore

Student Lavinia-Andreea PRICOPE, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

 1. Considerații privind formele violențelor exercitate asupra copiilor și minorilor din România

Student Lavinia-Andreea PRICOPE, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

 1. Considerații referitoare la obiectivele politicilor și strategiilor de mediu pentru o dezvoltare durabilă în actualul context internațional

Prof. univ. dr. Gheorghe DURAC, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

 1. Exigențele legale privind înfăptuirea demisiei

Lector univ. dr. Felicia PĂSCĂLUȚĂ, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept

 1. Paradigme și protecție conferită de lege minorilor care călătoresc în strainătate

Lector univ. dr. Florentina NEAMȚU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Lector univ. dr. Radu NĂFORNIȚĂ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău,

Agenția Națională Antidrog, Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău

Asist. univ. dr. Elena Tania NĂVODARIU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

 1. Creșterea rezilienței persoanelor eliberate din închisoare în accesarea unui loc de muncă formal

Cerc. Științific I abilitat Simona Maria STĂNESCU, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română

Doctorand Alexandru PETRE, Universitatea de Vest din Timișoara, Drepturile omului în justiția penală

Cercetător Științific III Simona MIHAIU, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română

Cercetător Științific I abilitat Simona Maria STĂNESCU, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română

 1. Politica de protecție a consumatorului în Uniunea Europeană și Republica Moldova

Galina POGONEȚ, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Departamentul Drept

 1. Definiția și elementele componente a instituției răspunderii disciplinare a salariaților în sfera muncii

Nicolai ROMANDAȘ, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Departamentul Drept

Eduard GURIN, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Departamentul Drept

 1. Oportunități de stabilire a raporturilor juridice de muncă între angajatorii din Republica Moldova și cetățenii străini

Nicolai ROMANDAȘ, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Departamentul Drept

Andrei FURCULIȚĂ, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Departamentul Drept

 1. Rolul conceptului Soft law în mecanismul de reglementare a relațiilor în domeniul activelor criptovalutare

Conf. univ. dr. Eugen FLOREA, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Departamentul Drept

Procuror, doctorand Adrian BORDIANU, Procuratura Generală a Republicii Moldova, Secția combatere crime cibernetice, Școala doctorală Universitatea de Stat din Moldova

 1. Instituția capitalului social al societății pe acțiuni în aspectul armonizării Codului civil al Republicii Moldova și Legii privind societățile pe acţiuni cu acquis-ul european

Conf. univ. dr. Liliana DANDARA, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Departamentul Drept

 1. Stadiul transpunerii Directivei 2012/29/UE în legislația românească la un deceniu după adoptare

Conf. univ. dr. Aura PREDA, Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Științe Juridice și Științe Administrative, Cerc. șt. gr. III, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

 1. Justiția reparatorie în cazul victimelor persoane minore ale infracțiunilor. Abordare legislativă unională, de drept comparat și sociologică

Conf. univ. dr. Elise-Nicoleta VÂLCU, Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe Economice și Drept

Lector univ. dr. Iulia BOGHIRNEA, Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe Economice și Drept

 1. Implicarea socială a mănăstirilor în anii primei conflagrații mondiale. Ortodoxie și Ortopraxie

Pr. doctorand Lucian-Constantin BUTNARU, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Andrei Șaguna” Sibiu

 1. Paradigme în protecția conferită de lege minorilor care călătoresc în strainatate

Asist. univ. dr. Tania NĂVODARIU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Lect univ. dr. Florentina NEAMȚU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Lect. univ. dr. Radu NAFORNIȚĂ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău