SECTIUNI SI TEMATICA

Secțiunile conferinței

1. Evoluția, impactul și tendințele de manifestare a fenomenelor naționale și internaționale de devianță și criminalitate.

2. Cererea și oferta de droguri. Provocări și oportunități în tratamentul adicțiilor.

3. Victime, victimologie, reziliență și justiție. Provocări și oportunități în protecția victimelor.

Sesiuni de dezbateri în cadrul Meselor rotunde

1. Tema: „Incoruptibilitatea - teorie și practică”

Loc desfășurare: Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Data: 08.11.2022, orele 10.00

Coordonator: Comisar șef Marian TAMAȘ, Serviciul Județean Anticorupție Bacău

2. Tema: „Prevenirea criminalității și aplicarea acesteia în practică, în vederea promovării bunăstării și securității sociale și individuale prin intermediul cercetărilor înalt calitative, a politicilor, intervențiilor și modelelor de bună practică bazate pe evidențe științifice”

Loc desfășurare: Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Data: 08.11.2022, orele 10.00

Coordonator: Comisar de poliție Irina-Oana NĂFORNIȚĂ, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău - Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității

3. Tema: „Drogurile și societatea”

Loc desfășurare: Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Data: 08.11.2022, orele 10.00

Coordonator: Dr. Radu NĂFORNIȚĂ, Dr. Marta BUTNARU, Agenția Națională Antidrog, Centrul Bacău

4. Tema: „Modernizarea sistemului penitenciar românesc - calea către excelență în reintegrarea socială a deținuților”

Loc desfășurare: Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Data: 08.11.2022, orele 10.00

Coordonator: Comisar șef de penitenciare Geanina ȘTEFAN, Penitenciarul Bacău

5. Tema workshop: „Modalități de promovare a unui mediu universitar etic”

Loc desfășurare: Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Data: 08.11.2022, orele 14.00

Coordonatori: Comisar șef Viorela BUCUR, Direcția Generală Anticorupție

6. Tema: „Statul de drept, corupția și dezvoltarea durabilă în România”

Loc desfășurare: Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Data: 09.11.2022, orele 13.00

Coordonator: Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ

7. Tema: „Actualitate geopolitică și factori de risc la adresa independenței suveranității și integrității teritoriale a României”

Loc desfășurare: Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Data: 09.11.2022, orele 13.00

Coordonator: Conf. univ. dr. Alexandru AMITITELOAIE

8. Tema: „Noutăți și perspective privind managementul schimbării în instituțiile din sistemul penitenciar”

Loc desfășurare: SNPAP Tîrgu Ocna

Data: 11.11.2022, orele 10.00

Coordonator: Comisar șef de penitenciare Vasile SCUTARU

Tematica orientativă a conferinței

1. Studii criminologice, psihologice și sociologice referitoare la devianțe de orice natură și la orice tip de fapte infracționale, la autori de infracțiuni de orice fel, la victime ale infracțiunilor și la manifestările reacției sociale împotriva fenomenelor criminale;

2. Devianță și criminalitate în familie, la școală și la locul de muncă;

3. Natura complexă a victimizării în societatea contemporană;

4. Grupuri cu nevoi speciale. Modalități de inserție/reinserție socială a acestora;

5. Consumul de droguri și impactul economico-social al acestuia;

6. Influenţa climatului social asupra devianţei şi criminalităţii;

7. Costurile sociale ale criminalităţii şi devianţei;

8. Educația și intervenţia timpurie pentru prevenirea devianţei şi criminalităţii;

9. Modalităţi alternative de reabilitare a persoanelor care comit infracţiuni;

10. Prevenirea adicțiilor din perspectiva triadei familie, școală, comunitate;

11. Politici și practici de protecție a victimelor;

12. Bune practici în domeniul prevenirii şi combaterii devianţei şi criminalităţii;