NORME DE REDACTARE


Conținutul comunicării științifice va fi prezentat în limba română și trebuie să corespundă următoarelor cerințe de tehnoredactare:

a. paginile vor avea format A4, margini: sus, jos, stânga și dreapta, de 2 cm;

b. titlul lucrării: Times New Roman 14, bold;

c. numele și prenumele autorului: Times New Roman 12, bold;

d. rezumat: maximum 20 rânduri/400 cuvinte, Times New Roman 12, Italic;

e. cuvinte cheie: 5 cuvinte cheie, separate prin punct și virgulă Times New Roman 12, Italic;

f. titlurile și subtitlurile vor fi scrise în Times New Roman 12, bold, iar textul în Times New Roman 12 regular;

g. distanța dintre rânduri va fi de 1;

h. tabelele şi graficele vor fi plasate după menţionarea lor în text.

i. lucrarea va avea maximum 10 pagini;

Pentru acuratețe maximă cu privire la forma comunicării științifice, puteți utiliza macheta dedicată articolelor DECRET, care însoțește invitația și care poate fi descărcată și de pe site-ul oficial al conferinței.


În cazul publicării în Revista „Acta Universitatis George Bacovia.Juridica”, revistă indexată în baze de date internaționale (BDI), lucrarea trebuie redactată și trimisă în limba română și în limba engleză, fără trimiteri la subsolul paginilor.

Structura conținutului lucrării științifice, cuprinde:

- Introducere

- 3-4 capitole care să conțină: descrierea problemei, metodologia utilizată, sursa datelor și rezultatele obținute

- Concluzii

- Referințe bibliografice