COMITET STIINTIFIC


Președinte:

Prof. univ. dr. Nicoleta Elena HEGHEȘ, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București

Membri:

Prof. univ. dr. Ionel BOSTAN, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

Prof. univ. dr. Ștefan COJOCARU, Universitatea A. I. Cuza din Iași

Prof. univ. dr. Mircea DAMASCHIN, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București

Prof. univ. dr. Mihai-Adrian HOTCĂ, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București

Prof. univ. dr. Ana-Elena IANCU, Universitatea Agora din Oradea

Prof. univ. dr. Cristian JURA, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București

Prof. univ. dr. Neculai LUPU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Prof. univ. dr. Julia M. PUASCHUNDER, The New School, The Schwartz Center for Economic Policy Analysis, USA

Prof. univ. dr. Ion RUSU, Universitatea Danubius din Galați

Prof. univ. dr. Marian Gh. SIMION, Field Education Supervisor, Harvard University Divinity School

Cerc. Șt. I dr. Mariana BĂLAN, Institutul de Prognoză Economică, Academia Română

Cerc. Șt. I dr. Simona Maria STĂNESCU, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română

Conf. univ. dr. Alexandru AMITITELOAIE, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Conf. univ. dr. Mircea BOTESCU, Universitatea din București

Conf. univ. dr. Liliana DANDARA, - Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova - Departamentul Drept

Conf. univ. dr. Mihaela F. PRUNĂ, Universitatea Româno-Americană din București

Conf. univ. dr. Ioan CIOCHINĂ-BARBU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Conf. univ. dr. Maria-Marinela MIHĂILĂ, Universitatea “A.I. Cuza” din Iași

Conf. univ. dr. Monica POCORA, Universitatea Danubius, Galați

Conf. univ. dr. Camil TĂNĂSESCU, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București